کاربردها و مزایای انجام مطالعات درزه نگاری در اکتشاف اولیه در معادن سنگ ساختمانی  ..

واقعیت این هست که در بیشتر معادن سنگ ساختمانی، موضوع شناسایی و مطالعه ناپیوستگی ها مورد توجه معدنکاران نیست و زمانی به اهمیت این مسئله توجه میشه  که هزینه هنگفتی در مسیرهای نامناسب در جبهه کارها صرف شده ..قطعاً معدن داران عزیز خیلی تجربه داغ ، سوزاننده  و گرانی داشتند و بارها به چشم خود دیدند که بعضی از جبهه‌کارهای معدن به دلیل خردشدگی شدید سنگ و بازده پائین کوپ دهی، با عدم فعالیت یا با کمترین کارایی استخراج مواجه شده ، که این دقیقاً اهمیت بحث انجام مطالعات درزه نگاری در معادن سنگ ساختمانی رو نشون میده !!! شناسایی و معرفی سیستم ناپیوستگی ها قبل از شروع عملیات استخراج میتونه به عنوان موثرترین قدم در جهت افزایش بهره وری استخراج مطرح بشه ؛ همچنین تعیین مختصات شکستگی ها در پایداری دیواره های معدن  و خطرات ناشی از ریزش معدن و افزایش ضریب ایمنی مسیر استخراج خیلی خیلی مهم هست .نکته کلیدی اینجاست که در یک معدن سنگ ساختمانی میزان قواره‌دهی سنگ وابستگی عکس به تعداد و نوع شکستگی‌ها داره. با توجه به اینکه مهم‌ترین عامل در قواره‌دهی سنگ‌های ساختمانی درزه‌ها و سپس ریزدرزه‌ها و ترک‌ها هستند، معمولاً از بحث در خصوص تأثیر گسل‌ها در این بخش خودداری می‌شه (چون در مراحل قبلی اکتشاف اولیه گسلهای موجود در معدن شناسایی شده بودند). البته باید توجه داشت که در بیشتر موارد، گسل‌ها به عنوان مرزهای معادن، بلوک‌ها و سینه‌کارها شناخته میشوند.  برخی از ویژگی‌های ناپیوستگی‌ها که بر خواص مهندسی توده سنگ مؤثر هستند و در تحلیلهای بعدی مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از: تعداد دسته درزه‌ها (کیفیت کلی معدن به لحاظ امکان استخراج )، جهت‌داری (تعیین جهت سینه کار و شروع معدنکاری )، فاصله داری (تعیین میزان کوپ دهی )، تداوم (امکان افزایش کیفیت در پله های پایین تر )، زبری (قواره دهی و ایمنی معدن

نمودار رز دیاگرام و صفحه استریونت از درزه ها که فراوانی دو سیستم درزه اصلی (شمال شرقی- جنوب غربی) و فرعی (شمال غربی- جنوب شرقی) در یک معدن سنگ ساختمانی را نمایش داده است.

به عنوان جمع بندی مطالب میشه گفت که: در بحث "اکتشاف اولیه" و همچنین" تعیین جهت و محل مناسب سینه کار استخراجی" در معادن سنگ ساختمانی؛ شناسایی  و تحلیل ناپیوستگی‌‌ها اهمیت بالایی داره...مهم‌ترین تأثیر بررسی‌های ژئومکانیکی در معادن سنگ ساختمانی تعیین جهت مناسب بازکردن کارگاه ، روند مناسب استخراج و امتداد مطلوب برش و بالاترین میزان کوپ دهی در معدن هست. این کار فقط با اندازه‌گیری و محاسبات درزه‌ها و تفسیر اطلاعات مذکور که اصطلاحاً به آن درزه‌نگاری می‌گویند امکان‌پذیره...نکته بسیار حائز اهمیت اینه که به دلیل ماهیت تصادفی درزه ها در معادن سنگ ساختمانی، لزوماً سیستم درزه موجود در سنگ مطابق با درزه های سطحی نیست و پس از تحلیلهای متناسب با سیستم درزه های برداشت شده میتونیم به وجود سیستم درزه های عمقی در معادن پی ببریم  و قطعاً نتایج حاصل از حفاری مغزه گیری در معادن است که مدرک قابل اعتمادتری جهت باز کردن سینه کار و شروع استخراج خواهد بود

مطالعه درزه ها و درزه نگاری نیز از یک طرف به امکان میزان کوپ دهی و قواره دهی سنگ کمک کرده و از طرف دیگر به شناخت معدن و تعیین سینه کار مناسب جهت بازگشایی معدن بسیار کمک کننده است...

 

آخرین مطالب سایت