در حقیقت پس از تهیه و بررسی نقشه های دورسنجی، توپوگرافی و یه نیم نگاهی به نقشه زمین شناسی 1:100،000 منطقه، نوبت به انجام عملیات پیجویی در محدوده های معدنی می رسه و این یعنی اینکه علی رغم مراحل قبلی که از راه دور انجام میشد و یا به اصطلاحی مراحل کار دفتری بودن، از اینجا به بعد بررسی معدن باید در محل انجام بگیره تا بتونه آنومالی ها یا نکاتی که توی مراحل قبل گفته شده بوده رو سر زمین چک (تایید یا رد) بکنه!

بعد از تهیه نقشه های اولیه و تعیین مسیرهای بهینه پیمایش صحرایی، تیم پیجویی به محل اعزام میشن. وظیفه این تیم در این مرحله، پتانسیل یابی منطقه و بررسی کلی محدوده هست. در شکل زیر، مسیر بهینه دفتری تعیین شده جهت انجام عملیات پیجویی در محدوده ای نزدیک شهرستان خمین نشان داده شده است.

در بررسی که توسط تیم پیجویی (که متشکل از متخصصان زمین شناسی و معدنه و بسته به مساحت محدوده و برنامه زمان بندی ممکنه چند تیم پیجویی به صورت همزمان به محل اعزام بشن) در معادن سنگ ساختمانی انجام میگیره، کیفیت و طرح و رنگ سنگ با استفاده از نمونه های سطحی تعیین و ثبت میشه. البته که نمونه هایی سطحی هم برای ارسال به آزمایشگاه برداشت میشه که تحت آنالیز قرار بگیره تا اگر امکان داشته باشه، سایر کابردهای ممکن رو هم برای ذخیره مورد بررسی ارائه داد...

از طرفی انجام پیجویی تنها به ماده معدنی مورد نظر محدود نمیشه و یکی از کاربردهای بسیار مفید این کار، که میتونه ارزشمند بودن معدن و یا اقتصادی بودن انجام مراحل بعد رو تحت تاثیر قرار بده، شناسایی سایر اندیس های محدوده هست. در مواردی مشاهده شده که با انجام عملیات پیجویی در محدوده های معدنی درست و نمونه برداری اصولی از محدوده معدنی، کاربری که در درجه اول مد نظر سرمایه گذار بوده تغییر کرده و ارزش معدن به میزان زیادی افزوده شده!!!

 این محدوده تنها برای پیجویی مرمریت توسط کارفرما ارائه شد که پس از پیمایش محدوده مشخص گردید ذخایر با ارزش سرب، شیل و آهک متالورژی وجود دارند و اتفاقا در این مرحله نتیجه به این منجر شد که مرمریت موجود، مناسب سنگ ساختانی نیست!!!

با این حال خروجی حاصل از انجام عملیات پیجویی مناسب و علمی نه تنها منجر به ابطال محدوده به دلیل مناسب نبودن سنگ ساختمانی نشد، که باعث ارزش یافتن بسیار بالایی برای مالک محدوده گردید

لازمه عنوان بشه که در مرحله پیمایش صحرایی، تنها پیجویی و چک کردن مراحل قبل (Anomaly Checking) انجام نمیگیره. در حقیقت حین این کار، بررسی های لازم برای تهیه نقشه زمین شناسی 1:20،000 از محدوده انجام شده و میتونه بعضاً عمل درزه نگاری که در مورد سنگ های ساختمانی بسیار حائز اهمیت هست بصورت همزمان انجام میشه. بدین ترتیب چندین مرحله از مراحل اکتشاف حین عمل پیجویی اتفاق میفتن که به نوعی تعیین کننده آینده معدن هستند.

 نتایج حاصل از پیجویی صحرایی؛ چک کردن نتایج مراحل قبلی بر روی زمین، نمونه برداری از ذخیره اصلی و یافتن پتانسیل یا اندیس های دیگر جهت ارزشمندتر شدن محدوده، انجام عملیات صحرایی جهت تهیه نقشه زمین شناسی و برداشت درزه ها و بسیاری موارد مشابه دیگه هست که میتونه به اعلام نظر نهایی مالک یا سرمایه گذار در معدن خیلی مفید و تعیین کننده باشه...

 

آخرین مطالب سایت