در راستای انجام عملیات اکتشاف اولیه در معادن  ؛ کاربردهای ژئوفیزیک در اکتشاف معادن سنگ ساختمانی

.. ژئوفیزیک علمی هست که با استفاده از خواص فیزیکی مواد، به شناخت غیر مستقیم ذخایر یا عوارض زیر سطحی می پردازه و دارای انواع ژئوفیزیک مگنتومتری یا مغناطیس سنجی، ژئوفیزیک الکتریکی، ژئوفیزیک لرزه نگاری، ژئوفیزیک گرانی سنجی، ژئوفیزیک الکترومغناطیسی و ... هست. این روشها به دلیل این که تخریبی توی محیط زیست و منابع طبیعی (به جز روش لرزه نگاری) ندارند، اصولاً روشهای بسیار مناسبی برای اکتشاف اولیه در معادن هستند و میتونند با هزینه های بسیار بسیار اندکی نسبت به باز کردن سینه کار یا حفر گمانه، اطلاعات مفیدی رو نسبت به عمق به ما بدند! شناخت گسلهای مدفون ، تغییر جنس لایه های سنگی ، تغییر ضخامت لایه ها در یک افق یا سکشن (section)، تشخیص میزان/ تغییر تخلخل لایه های زیر زمین و بسیاری اطلاعات ارزشمند دیگه؛ از اطلاعات بسیار مهمی هست که در کمترین زمان و البته با صرف هزینه های اندک ، میتونه به ما در اکتشاف معادن سنگ ساختمانی کمک بکنه!

اینها مطالبی بسیار کلی و اشاره ای به برخی کاربردهای انجام مطالعات ژئوفیزیک در معادن هستند و قطعاً کاربردهای بسیار زیادی برای مطالعات ژئوفیزیک میشه برشمرد که متاسفانه در حوصله فضای مجازی نیست ...نکته بسیار مهمی که لازمه در این بخش اشاره بشه، اولا مفید بودن استفاده از این ابزارها هست که ممکنه در بعضی از معادن مفید یا قابل استفاده نباشه و دوما میزان قطعیت در انجام مطالعات ژئوفیزیکی در معادن هست. وقتی مطالعات ژئوفیزیکی وجود ناپیوستگی رو نشون میدند، یعنی که قطعا یک ناپیوستگی در محل وجود داره، ولی اگر ناپیوستگی در منطقه نشون نداد، این به معنی نبود گسل یا ناپیوستگی در منطقه نیست !!! چرا که ممکنه امتداد ناپیوستگی نسبت به شبکه یا پروفیل برداشت به نحوی قرار بگیره که در مدل شناسایی نشه!!! از این دست ریزه کاری (در مورد تغییر لایه ها، تغییر میزان تخلخل لایه ها، سطح آب زیر زمینی و ...) ها در تحلیل و استفاده از نتایج ژئوفیزیک خیلی زیاد هست و مالک یا معدن کار بایستی با کمک گرفتن از یه متخصص با تجربه این قبیل مطالعات رو انجام بده!

انجام مطالعات ژئو فیزیک کمک به شناسایی تغییرات لایه بندی و تشکیلات زیر سطحی نموده و مخصوصاً در شناسایی گسلهای مدفون بسیار کمک کننده و کارگشاست...

آخرین مطالب سایت